Wonderschone Susani

Vandaag kreeg ik een terugblik binnen van de tapijtveilingen van Rippon & Boswell uit Wiesbaden (Duitsland). Hierin stonden uiteraard meerdere topstukken vermeld, maar ik wil er graag één uitschieter met u delen. Ik ben zo vrij geweest de bijbehorende tekst te vertalen: Dit grote zijden borduurwerk is een van de mooiste overgebleven stukken van de […]

Kelim als veilingkavel voor goede doel

We hebben een kelim ter beschikking gesteld als veilingkavel. De opbrengsten van deze veiling komen ten goede van de Stichting Pappa. De Stichting PAPPA is een Nederlands charitatieve instelling die als doel heeft ‘finaciele ondersteuning te bieden aan kleinschalige projecten in Afrika die hulpbehoevende kinderen, zoals aidswezen, straatkinderen en kinderen uit de armste gezinnen, opvangen […]