Prachtige plaatjes

De nieuwe design tapijten uit India leveren af en toe echt prachtige plaatjes op. We kunnen er een hoop over vertellen, maar je moet deze kunstwerkjes eigenlijk gauw eens in het echt komen bewonderen.

22788 India/Design #2332 312x244cm

22784 India/Design #635 300x250cm

22783 India/Design #632 300x250cm

22784 India/Design #635 300x250cm

22780 India/Design #433 240x170cm

Of, zoals het satirisch online nieuwsmagazine De Speld het eens hilarisch verwoordde:

Wie bekend is met de werken van (…), zal weten dat karakteristieke aspecten in zijn oeuvre de boventoon voeren. (…) zoekt in zijn werken naar de wisselwerking tussen snijvlak en samenkomst. Daarmee laat zijn werk duidelijke invloeden van impact en beïnvloeding zien.

Wat (…) uniek maakt is zijn originaliteit: hij speelt als het ware met spel. Zo wil hij de complexiteit van ingewikkelde zaken benadrukken. Grenzen tussen afbakening en demarcatie vervagen, zodat kruisbestuiving en vermenging zonder barrières door elkaar heen lopen.

Wie goed kijkt ziet visuele waarnemingen op zijn netvlies: de toeschouwer wordt uitgedaagd om te worden geprikkeld. Wie zich onderdeel laat worden van het werk krijgt de kans om al deelnemend deelgenoot te worden van de participatie. Dit perspectief staat toe om op een andere manier te kijken naar invalshoeken. (…) brengt zo de artistieke uiting terug naar de kern: de essentie die kunst in wezen is.

Maar wie denkt dat (…) oeuvre een illusie is, verbeeldt zich een werkelijkheid die er niet is. (…) hanteert een symbolische taal van semiotische tekens die niet letterlijk opgevat moeten worden. Het is juist dat ongrijpbare dat hem zo moeilijk te vatten maakt en de toeschouwer in verwarring achterlaat.

22787 India/Design #1601 313x241cm