Kelim als veilingkavel voor goede doel

We hebben een kelim ter beschikking gesteld als veilingkavel. De opbrengsten van deze veiling komen ten goede van de Stichting Pappa. De Stichting PAPPA is een Nederlands charitatieve instelling die als doel heeft ‘finaciele ondersteuning te bieden aan kleinschalige projecten in Afrika die hulpbehoevende kinderen, zoals aidswezen, straatkinderen en kinderen uit de armste gezinnen, opvangen en vooruit helpen naar een betere toekomst.’ Meer informatie hierover vindt u op StichtingPappa.nl.

Update 01-02-2010: De kelim heeft €425 opgeleverd voor de Stichting Pappa. De totale veiling zelfs meer dan €5000. In totaal is er op zaterdag 30 januari meer dan €14000 voor het goede doel opgehaald!